Nierealizowanie kontaktu z dzieckiem

Pomimo, że wielokrotnie pojawiały się zapowiedzi wprowadzenia do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań analogicznych do przypadków  niealimentacji czyli uznania  utrudniania bądź uniemożliwiania orzeczonych kontaktów za przestępstwo określone w kodeksie karnym, na chwilę obecną ministerstwo wycofało się z takich planów. Czytaj więcej!

Zaprzeczenie ojcostwa nareszcie bez prokuratora

Ojcostwo w zasadniczej części przypadków jest na gruncie obowiązującego prawa rodzinnego oparte na domniemaniu zgodnie z którym ojcem dziecka jest mąż matki. Jeżeli w rzeczywistości jest inaczej należy owo domniemanie obalić. Sposobem na to jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Czytaj więcej!