Sprawy Karne Gdynia

Sprawy karne.

Kancelaria adwokacka Jacek Buss – skuteczna pomoc w sprawach karnych!

Poszukujesz wsparcia w sprawie z zakresu prawa karnego?

Chcesz powierzyć sprawę karną kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach karnych?

Umów się na spotkanie z doświadczonym adwokatem!

Działamy na terenie Trójmiasta i w całej Polsce!

Sprawy z zakresu prawa karnego to nasza specjalność!

W prawie karnym jedną z najważniejszych zasad jest zasada domniemania niewinności.

To organy ścigania muszą udowodnić winę oskarżonego. Rolą adwokata jest natomiast wykonywanie wszelkich działań, które w efekcie doprowadzą do uzyskania jak najkorzystniejszego wyroku dla jego Klienta.

Kancelaria adwokacka Jacek Buss specjalizuje się w sprawach karnych i świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Jesteśmy profesjonalni, zaangażowani, fachowi oraz mamy wieloletnie doświadczenie we wsparciu osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Powierz nam swoją sprawę!

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego

Wpisujesz w Google frazę „adwokat sprawy karne” i wciąż nie jesteś w stanie wybrać osoby, której zaufasz?

Kancelaria adwokacka Jacek Buss świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego – zarówno przygotowawczym, sądowym, jak i wykonawczym.

Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, obrona oskarżonych, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego… Nasza kancelaria adwokacka jest zawsze do Twojej dyspozycji!

Skontaktuj się z nami!

Oferujemy fachową i profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu karnym

Nasza kancelaria prawna wspiera kompleksowo na każdym etapie postępowania karnego.

Możesz nam powierzyć zarówno kompleksowe prowadzenie sprawy karnej, jak i wykonanie poszczególnych czynności, w tym m.in.:

 • sporządzenie i złożenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

 • sporządzenie i złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary,

 • tworzenie pozostałych niezbędnych dokumentów i wniosków,

 • sporządzanie opinii prawnych.

Doświadczeni adwokaci świadczą pomoc prawną w sprawach karnych o szerokim zakresie.

Zaliczają się do nich m.in.:

 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,

 • posiadanie narkotyków,

 • wyłudzenia,

 • znęcanie,

 • kradzieże,

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu,

 • inne przestępstwa.

Adwokat od spraw karnych jest do Twojej dyspozycji!

Jak wygląda sprawa karna?

Postępowanie karne dzieli się na kilka etapów.

Na etapie postępowania przygotowawczego policja/prokurator zbiera dowody oraz przesłuchuje świadków.

Następnie rozpoczyna się postępowanie sądowe. Postępowanie główne odbywa się przed sądem I instancji, natomiast odwoławcze – przed sądem II instancji.

Etap postępowania sądowego jest najbardziej istotny w kontekście stron postępowania karnego. Jego zwieńczeniem jest wydanie wyroku.

Postępowanie wykonawcze to ostatni etap postępowania karnego. Wsparcie adwokata w postępowaniu wykonawczym polega głównie na sporządzaniu i składaniu wniosków, w tym m.in.:

 • o odroczenie wykonania kary,

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • rozłożenie grzywny na raty,

 • ułaskawienie.

Jakie czynności podejmuje adwokat od spraw karnych podczas postępowania przygotowawczego?

Podczas postępowania przygotowawczego adwokat zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętym reprezentowaniem interesów podejrzanego. Polega to na wykonywaniu szeregu czynności, które mają na celu działać na korzyść oskarżonego. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym w szczególności przedstawia dowody, składa wnioski, wskazuje wszelkie uchybienia. Oczywiście, utrzymuje stały kontakt z podejrzanym i na bieżąco informuje go o przebiegu postępowania.

Warto mieć swojego adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego. Wsparcie doświadczonego adwokata od spraw karnych z pewnością korzystnie wpłynie na przebieg postępowania i jego efekt końcowy.

Zaufaj fachowej kancelarii adwokackiej i powierz sprawę profesjonalistom!