Zaprzeczenie ojcostwa nareszcie bez prokuratora

Pochodzenie biologiczne a prawne – rozbieżności

Zaprzeczenie ojcostwa to zwykle pierwszy krok w celu usunięcia rozbieżności pomiędzy pochodzeniem biologicznym a pochodzeniem prawnym będącym najczęściej konsekwencją domniemania pochodzenia dziecka od męża matki.

Upływ terminu a udział prokuratora

Do niedawna roszczenie o zaprzeczenie ojcostwa było ograniczone bardzo krótkim w praktyce bp sześciomiesięcznym terminem rozpoczynającym na dodatek swój bieg od dnia w którym mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Problem pojawiał się zwykle wówczas gdy mąż matki dziecka zaczynał podejrzewać, że nie jest biologicznym ojcem dopiero po upływie owe terminu – nierzadko po kilku lub kilkunastu latach od narodzin dziecka. Wówczas dalszy los sprawy był w rękach prokuratora który nie będąc związanym terminem mógł ale nie musiał wystąpić ze stosownym powództwem do sądu.

Zaprzeczenie ojcostwa po kilku latach od narodzin dziecka już bez prokuratora

Obecnie problem został rozwiązany. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 63 kro mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku czasu od dnia w którym dowiedział się, że dziecko nie pochodzi  od niego. Tym samym bieg terminu jest niezależny od dnia w którym mąż matki dowiedział się o urodzenia dziecka. W konsekwencji nie ma obecnie problemu z wytoczeniem stosownego powództwa nawet w sytuacji gdy od narodzin dziecka minęło kilka czy kilkanaście lat. Ograniczeniem jest jedynie chwila uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Badania DNA w zaprzeczeniu ojcostwa

Aby uwiarygodnić treść pozwu o zaprzeczenie ojcostwa zasadnym jest na etapie jego złożenia co najmniej uprawdopodobnienie, że dziecko urodzone przez  żonę nie pochodzi od męża matki. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym tego sposobem jest dołączenie do pozwu wyniku badań DNA przeprowadzonych prywatnie na żądanie osoby zaprzeczającej ojcostwu. Badania DNA będące w świetle aktualnej wiedzy medycznej najpewniejszą metodą ustalania pochodzenia dziecka nie zastąpią oczywiście badań zleconych przez sąd rozpoznający sprawę jednakże niewątpliwie, mogą być pomocne w dochodzeniu do prawdy.  A oto przecież w tym wypadku chodzi.

Jak sporządzić pozew, jak poprowadzić sprawę, jakie złożyć wnioski dowodowe?

Jeżeli zainteresują Cię odpowiedzi na te i inne pytania związane z zaprzeczeniem ojcostwa bądź dalszym krokami zmierzającymi do uporządkowania spraw związanych z biologicznym pochodzeniem dziecka, skontaktuj się z Kancelarią doświadczoną w prowadzeniu tego rodzaju spraw.