Rozwody Gdynia

Rozwody.

Kancelaria adwokacka Jacek Buss

Doświadczony adwokat rozwodowy

Potrzebujesz profesjonalnego i fachowego adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej?

Zapraszam do kontaktu!

Kancelaria adwokacka Jacek Buss prowadzi sprawy rozwodowe w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Adwokat wspiera Klienta na każdym etapie sprawy rozwodowej. Doradza, pomaga w sporządzaniu pism procesowych (w tym pozwu rozwodowego), mediuje i uczestniczy w postępowaniu ugodowym. Jako profesjonalny pełnomocnik – reprezentuje również Klienta przed sądami wszystkich instancji.

Każda sprawa rozwodowa jest prowadzona w sposób fachowy i zgodnie z przepisami prawa. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że adwokat rozwodowy Jacek Buss ma bogate doświadczenie, dzięki któremu do każdej sprawy podchodzi w odpowiedni sposób.

Prowadzimy sprawy rozwodowe na terenie całego kraju!

Kancelaria adwokacka Jacek Buss prowadzi sprawy rozwodowe na terenie Gdyni, jak i w całej Polsce. Dzięki możliwościom, jakie dają nowoczesne platformy komunikacji, nic nie stoi już na przeszkodzie, by kontaktować się zdalnie.

W sprawach rozwodowych – szczególnie, gdy składa się pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka – niezmiernie istotne jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalisty. Adwokaci rozwodowi mają z reguły ogromne doświadczenie w zakresie spraw rozwodowych. Dzięki współpracy z jednym z nich, istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo uzyskania rozwodu „na swoich zasadach”

Specjalizujemy się także w sprawach o podział majątku, ograniczenie władzy rodzicielskiej i alimenty.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu szeroko pojętych spraw rodzinnych.

Należą do nich – obok spraw rozwodowych – również:

  • sprawy o podział majątku,

  • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  • sprawy o alimenty.

Klienci od spraw rozwodowych zwykle kontynuują współpracę z naszą Kancelarią także w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków. Jest to dla nas wyraz uznania naszej pracy.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej!

Jak przebiega sprawa o rozwód?

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się w momencie wniesienia pisma procesowego, jakim jest pozew rozwodowy. Składa się go w biurze podawczym sądu okręgowego – osobiście lub drogą pocztową.

Kluczowe jest to, by pozew o rozwód był właściwie napisany. Jeżeli będzie posiadał braki formalne i nie zostaną one usunięte w terminie, zostanie zwrócony.

W dalszej kolejności odpis pozwu jest przekazany współmałżonkowi wraz z zobowiązaniem do zajęcia stanowiska. Odpowiedź na pozew o rozwód może zawierać m.in. wniosek o przeprowadzenie dowodów.

Termin rozprawy rozwodowej jest wyznaczany przez sąd prowadzący postępowanie. Pierwsze postępowanie obejmuje z reguły przesłuchanie stron. Sąd może również – o ile to konieczne – zarządzić postępowanie dowodowe (np. wykorzystać zeznania świadków). W sytuacji, gdy stanowiska stron są zgodne, po potwierdzeniu, że rozwód nie spowoduje sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, rozwiązanie małżeństwa może być orzeczone już na pierwszej rozprawie.

W przypadku wyroku niekorzystnego dla strony, istnieje możliwość złożenia apelacji do sądu drugiej instancji.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest pismem, którego sposób napisania w dużej mierze decyduje o przebiegu całego postępowania rozwodowego i czasie jego trwania.

Poza wymogami formalnymi, zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego, dobry pozew powinien zawierać następujące elementy:

  • informację, czy małżonek domaga się rozwodu z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie,

  • przesłanki do orzeczenia rozwodu, czyli argumenty potwierdzające trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,

  • określenie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi,

  • wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi gdy strony nie mogą w

    tym zakresie dość do porozumienia,

  • wniosek o alimenty.

Sąd podczas postępowania zawsze bada, czy istnieją wystarczające przesłanki rozwodu. Im więcej informacji dostarczy mu się w pozwie, tym większa szansa na szybkie uzyskanie orzeczenia.

Porozmawiaj z adwokatem rozwodowym!