O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym, prawnym rozwiązywaniu szeroko rozumianych spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny na wszystkich ich etapach, począwszy od doradztwa prawnego, poprzez ugodowe próby rozwiązywania sporów w tym mediacje, kończąc na zastępstwie procesowym przed wszystkimi sądami i instancjami.

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss – specjalizacja

Kancelaria prowadzi w szczególności:

  • sprawy rozwodowe
  • sprawy o podział majątku
  • sprawy rodzinne takie jak: separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, miejsce pobytu dziecka, porwania rodzicielskie i inne
  • sprawy spadkowe takie jak: dziedziczenie, testamenty, zachowek, dział spadku, wydziedziczenie i inne
  • sprawy karne

Całkowicie odrębną częścią pracy Kancelarii jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie mediacji sądowych.

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss – współpraca z Klientem

Podstawą rozpoczęcia prowadzenia sprawy przez Kancelarię jest każdorazowo ustalenie z Klientem celu, do jakiego będą zmierzać podejmowane przez Kancelarię czynności, uwzględniając okoliczności faktyczne sprawy a także granice wyznaczone przez prawo. Rolą Kancelarii jest wykorzystanie wszystkich dostępnych w obowiązujących przepisach środków prawnych, które pozwolą na uzyskanie jak najkorzystniejszego wyniku dla Klienta. Klient na bieżąco jest informowany o przebiegu sprawy, w tym o treści składanych i otrzymywanych pism procesowych.

Wśród prowadzonych spraw dużo miejsca w praktyce Kancelarii zajmują sprawy z elementem zagranicznym tj. gdy jedna ze stron sporu mieszka lub przebywa za granicą.

Kancelaria podejmuje się tzw. spraw trudnych związanych np. z problemem alienacji rodzicielskiej zespołem DDA, wykluczeniem ojców z życia dzieci.

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss – partnerzy i podmioty współpracujące

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin w tym psychologami i pedagogami specjalizującymi się m.in. w poradnictwie rodzinnym.

Kancelaria znajduje się na liście ekspertów portali: www.rozwod.pl, www.pewnytato.pl, www.prawaojca.org.pl.

Kancelaria współpracuje ze Stowarzyszeniem Narodowe Centrum Ojcostwa z siedzibą w Warszawie (www.prawaojca.org.pl).

Ustalanie ojcostwa w certyfikowanym laboratorium testDNA Sp. z o.o.

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i wspólnicy Sp. k. zajmującą się doradztwem z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i publicznego i świadczącą pomoc prawną przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, firmom zagranicznym i polskim oraz europejskim i polskim instytucjom publicznym.

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss oferuje prowadzenie procesów sądowych na terenie całego kraju.