Mediacje

Adwokat Gdynia

Mediacje

Mediacje to jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów, sprawdzająca się szczególnie w sprawach rodzinnych i cywilnych. Atrakcyjność tej formy dla Klienta polega głównie na znacznie niższych niż sądowe kosztach, szybkości a także elastyczności możliwych rozwiązań. Rola mediatora polega na doprowadzeniu do ugody która po zatwierdzeniu przez sąd stanowić będzie dokument równoprawny orzeczeniu sądowemu. Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, nie jest doradcą żadnej z nich, zachowuje bezstronność w ciągu całej procedury mediacyjnej.

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss pełni jednocześnie rolę Kancelarii Mediacyjnej. Mediacje prowadzone przez Kancelarię odbywają się na zlecenie sądu bądź na postawie umowy o mediacje zawartej z Klientem. Adwokat Jacek Buss jest jednocześnie mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.