Zaprzeczenie ojcostwa nareszcie bez prokuratora

Ojcostwo w zasadniczej części przypadków jest na gruncie obowiązującego prawa rodzinnego oparte na domniemaniu zgodnie z którym ojcem dziecka jest mąż matki. Jeżeli w rzeczywistości jest inaczej należy owo domniemanie obalić. Sposobem na to jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Czytaj więcej!