Kancelaria Adwokacka Jacek Buss


Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym, prawnym rozwiązywaniu szeroko rozumianych spraw rodzinnych na wszystkich ich etapach, począwszy od doradztwa prawnego, poprzez ugodowe próby rozwiązywania sporów, kończąc na zastępstwie procesowym przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria prowadzi sprawy:
rodzinne (m.in rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, pochodzenie dziecka, adopcja)
cywilne (m.in. podział majątku, spadek)


Wśród spraw rodzinnych dużo miejsca w praktyce Kancelarii zajmują sprawy z elementem zagranicznym tj. gdy jedna ze stron sporu mieszka lub przebywa za granicą, w tym sprawy oparte na konwencji haskiej dotyczące uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców.

Nadto Kancelaria prowadzi sprawy karne m.in dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie, przestępstw z udziałem bądź przeciwko małoletnim.

Zakres obsługi Kancelarii pozwala na zajęcie się każdą sprawą od samego początku do definitywnego rozwiązania problemu.

Kancelaria współpracuje z psychologiem specjalizującym się m.in. w poradnictwie rodzinnym.

Kancelaria znajduje się na liście ekspertów portali: www.rozwod.pl, www.pewnytato.pl, www.wstroneojca.pl, www.prawaojca.org.pl

Kancelaria współpracuje ze Stowarzyszeniem Narodowe Centrum Ojcostwa z siedzibą w Warszawie

Ustalanie ojcostwa w certyfikowanym laboratorium testDNA Sp z o.o.

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw na terenie całego kraju.

czytaj o adwokat Jacek Buss